JER SVAKA KOŽA ZASLUŽUJE MARK-a!

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja MARK YOUR COSMETICS internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje MARK YOUR COSMETICS  (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja.

Internet prodavnica je informacijski sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja MARK YOUR COSMETICS. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno Potrošač u internet prodavnici. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između Prodavca i Potrošača.

Molimo vas da pročitate opšte uslove poslovanja, podrazumeva se kako ste putem svake transakcije izvršene u našoj internet prodavnici upoznati i saglasni sa ukupnim sadržajem opštih uslova poslovanja i kako ste u ponuđene opšte uslove usaglasili bez ograničenja.       

Način isporuke

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na neki od sledećih načina:

Slanjem robe preko kurirske službe s kojom  Prodavac ima sklopljen ugovor o suradnji, pri čemu troškove isporuke snosi potrošač.

Prodavac može da odluči da snosi troškove isporuke umesto Potrošača u slučaju da Potrošač ispuni uslove koje Prodavac objavi na svom sajtu (napr. poružbina iznad 35.000 RSD).

Kupac pri preuzimanju ne mora biti lično prisutan. O vremenu dostave robe Potrošač će biti obavešten telefonom od strane kurirske službe. Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana posle narudžbine. Za robu kupljenu preko internet prodavnice rok isporuke je do 5 (pet) radnih dana od dana prijema porudžbine od strane Potrošača. Isporuke se ne vrše subotom, nedeljom i državnim praznicima. Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Načini plaćanja

  • Plaćane platnom karticom

Plaćanje je moguće platnom karticom Visa, Master, Maestro i American Express. Ovu uslugu su omogućili Banca Intesa i CorvusPay.

  • Plaćanje pouzećem

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.


Napomena

Ukoliko ne izvršite plaćanje po narudžbenici u roku od 7 dana od dana njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 7 dana plaćanje po toj narudzbenici nije moguće, ali možete napraviti novu narudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj.

Cene

Sve cene proizvoda su konačne i  iskazane u dinarima. Prodavaoc nije upisan u sustav PDV-a. Prodavac zadržava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period.

Uslovi kupovine

Trudimo se da artikle koji su ponuđeni na sajtu imamo dovoljno na stanju u svim pakovanjima, ali zbog dinamičnosti tržišta i broja distributerskih objekata u Srbijii regionu, postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ u našem magacinu. 

Ukoliko se dogodi ovakav slučaj naša prodajna služba će Vas o tome obavestiti e-mailom i ponuditi vam alternativu.

Odustanak od kupovine

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na Potrošaču.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Izuzetak su kozmetićki proizvodi kojih zbog prirode proizvoda, higijenskih i zdravstvenih razloga kupac ne može vratiti odnosno izmeniti. Proizvodi moraju biti u slučaju vraćanja neotvoreni, nekoriščćeni, nepromenjeni u količini i moraju biti u original embalaži. Kada se roba vraća obavezno je priložiti račun robe, lićne podatke i transakcijski broj računa na koji kupac želi primiti vraćen iznos kupovine.

Vraćanje celokupnog iznosa se vrši preko TRR Potrošača. U takvom slučaju kupac je obavezan vratiti robu u roku od 14 dana nakon pisne poruke na adresu: info@markscrub.rs.

Troškovi vraćene robe su na strani Potošača. MARK YOUR COSMETICS vrati celukupan iznos kupovine smanjen za troškove poštarine i bankarskih transakcija u najkraćem mogućem roku ili najkasnije u roku 14 dana od primljene poruke o odstupanju od porudžbine.

Zaštita ličnih podataka

Prodavac obezbeđuje sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kurirska služba koja vrši dostavu kupljene robe ima mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla – ime, prezime, adresu i broj telefona potrošača.             

Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu.

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.       

Potrošač može dati saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.

Primedbe i reklamacije

Svi su proizvodi pre dostave pregledani i odpremljeni neoštećeni. Vaše ćemo proizvode pažljivo spakovati u kutiju za dostavu kako bi ih primili neoštećene i u originalnoj ambalaži.

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

  • slanjem na elektronsku adresu -       info@markscrub.rs
  • redovnom poštom na adresu –         MARK YOUR COSMETICS

                                                                       Andje Ranković 11, 21 000 Novi Sad

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti Potrošaču koliko dugo će biti razmatrana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Ukoliko se ne postigne dogovor između Prodavca i Potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača je predviđena mogućnost vansudskog rešavanja sporova, a u suprotnom nadležan je Sud u mestu sedišta Prodavca.

Prihvatanje opštih uslova poslovanja

KUPOVINOM PROIZVODA I KORIŠĆENJE WEB SAJTA www.markscrub.rs KUPAC PRIHVATA OPŠTE USLOVE POSLOVANJA.

Samim korišćenjem neke naše usluge, kao i kupovinom proizvoda na ovoj stranici vi automatski prihvatate naše uslove poslovanja i saglasni ste da ih poštujete.

U slučaju da vam naša pravila ne odgovaraju ili se sa njima ne slažete u potpunosti molimo vas da ne koristite ove stranice.

Web sajt je vlasništvo kompanije MARK YOUR COSMETICS  i kompanija kao vlasnik sajta zadržava sva prava da u bilo koje vreme ažurira, menja i modifikuje uslove korišćenja.

Sav materijal sa sajta www.markscrub.rs ne može biti kopiran i korišćen u bilo koje druge svrhe i na bilo koji način bez prethodne dozvole odgovornog lica kompanije MARK YOUR COSMETICS  .

Svako neovlašćeno korišćenje materijala sa web sajta može prekršiti zakone o autorskim pravima, intelektualnoj svojini, zaštitnim znacima i drugim zakonima.

Ukoliko sajt ne koristite po svim lokalnim, republičkim zakonima Republike Srbije i predstavljate se lažnim imenima ili podacima, MARK YOUR COSMETICS  ima sva prava da ukine, privremeno obustavi ili modifikuje Vaš nalog ili pristup web sajtu ili delovima web sajta bez prethodne najave.

Sav sadržaj i informacije na web sajtu su napravljene samo za informativne potrebe i uglavnom su korišćeni opisi proizvoda od strane proizvođača. Slike proizvoda takođe su date zbog informativne upotrebe. Nijanse boja prikazanih na slikama ne moraju da odgovaraju u stvarnosti i zavise od kalibracije boja vašeg uređaja za pregled ovog sajta.

Hvala na poverenju.


 

English   Deutsch   Italiano   Românesc   Česky   Magyar   Polska   България